hyperthyroidism_site

تغذیه درمانی پزشکی در هیپوتیروئیدی

تغذیه و رژیم غذایی مناسب دارای نقش مهمی در پیشگیری از ابتلا و درمان این بیماری دارد.آشنایی کامل با بیماری کم کاری غده تیروئید و اثر گذاری آن بر فعالیت های روزمره یک فرد یکی از وظایف مهم کارشناسان و متخصصان بخش درمان و پیشگیری به ویژه کارشناسان تغذیه می باشد تا با تشخیص صحیح و پیشگیری از این بیماری به کاهش خطر بسیاری از بیماری های مزمن در آینده کمک کنند و کسب مهارت در این زمینه سبب افزایش کارایی و کارآمدی فعالیت های آن ها می گردد به گونه ای که یکی از مهم ترین علل مراجعات بالای چاقی و اضافه وزن در دنیا کم کاری غده تیروئید می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید