دوره آنالیز ادراری

دوره حضوری 4 ساعته "آنالیز ادراری"

دوره حضوری 4 ساعته  ” آنالیز ادراری ” با تدریس آقای دکتر جاوید دکتری بیوشیمی بالینی با همکاری انجمن علمی گروه علوم آزمایشگاهی  در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان ، در خرداد1400  برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این دوره عملی حضوری آموزش داده شد:

  • بررسی ماکروسکوپی نمونه­ ی ادرار
  • بررسی میکروسکوپی نمونه­ ی ادرار
  • بررسی case ها­ی بالینی