کارگاه کشت سلول برگزار شد

کشت

کارگاه تخصصی کشت سلول

کشت سلولی یک ابزار ارزشمند است که سیستم‌هایی را برای مطالعه فیزیولوژی و بیوشیمیایی سلول‌های سالم و بیمار در اختیار دانشمندان قرار می‌دهد. کشت سلولی رشد سلول‌های یک حیوان یا گیاه در یک محیط مصنوعی و کنترل شده است. سلول‌ها یا مستقیماً از ارگانیسم خارج می‌شوند و قبل از کشت تجزیه می‌شوند یا از رده سلولی یا سویه سلولی که قبلاً ایجاد شده است، جدا می‌شوند. برخی شرایط کشت بستگی به نوع سلول دارد، با این حال، هر کشت باید شامل یک ظرف مناسب با بستر یا محیطی باشد که مواد مغذی (مانند اسیدهای آمینه، کربوهیدرات‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی) عوامل رشد یا هورمون‌های ضروری برای کشت سلول‌ها را تامین می‌کند. گازها (O2 ، CO2)، محیط فیزیک و شیمیایی (pH، فشار اسمزی، دما) نیز نقش مهمی در تنظیم رشد مناسب سلول در محیط مصنوعی ایفا می‌کنند.

به همین منظور مهارتکده وارستگان برآن شد تا کارگاهی با عنوان کشت سلول از تاریخ 18 تا 20 مردادماه برگزار کند. این دوره که با تدریس آقای دکتر حسین جاوید همراه بود و در سه روز متوالی به صورت کاملا عملی برگزار گردید، با استقبال بسیار خوب شرکت کنندگان مواجه شد.

در پایان این دوره گواهینامه شرکت در دوره به متقاضیان ارائه گردید.