کارگاه کوچینگ مدیران علوم پزشکی وارستگان

کوچینگ مدیران

کارگاه کوچینگ مدیران علوم پزشکی وارستگان

کوچینگ یکی از رشته هایی است که درکشورهای صنعتی به شدت در حال رشد می باشد. کلمه کوچینگ که ازکُوچ می آید به معنای مربی است که ورزشکاران را در راه رسیدن به موفقیت همراهی می کند و در این راستا کُوچ تمامی تجربیات خویش را به ورزشکار منتقل می سازد تا ورزشکار بتواند قله های موفقیت و پیروزی را فتح کند.

 اما کوچینگی که امروزه در کشورهای مهم صنعتی از آن استفاده می گردد در واقع کُوچ کردن یا همراهی کردن مدیران یک مجموعه می باشد، کوچینگ هنر تسهیل کردن راه برای رسیدن به هدف است. کوچینگ مجموعه مهارت‌هایی است که استعدادها و پتانسیل‌های مدیران را شکوفا می‌کند تا مدیر بتواند در زندگی شخصی و حرفه ای خود کارآیی و عملکرد بهتری داشته باشد.

کوچینگ به مدیر فرصت می دهد تا برای خود اهدافی مشخص کند و در راستای محقق شدن این اهداف گام برداشته و اقداماتی صورت دهد. کوچ راه را برای رسیدن به این اهداف و موفقیت مدیر هموار می‌کند، به او انگیزه می‌دهد تا تعهد و مسئولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد.

کوچینگ آمیزه‌ای از چالش و حمایت است. کوچینگ نه یک روش درمانی است، نه مشاوره و نه منتورینگ. توسعه فردی و سازمانی، افزایش اعتماد به نفس، خودباوری، خودشناسی و افزایش سطح درک و آگاهی از مهم‌ترین دستاوردهای کوچینگ به شمار می روند.

کوچ با آموزش و کوچینگ برای مدیران بعنوان یک تسهیل گر, مشاور و یاریگر عمل می کند و تلاش می کند از روش هایی استفاده نماید تا شرایط مناسبی را که منجر به یادگیری شود ایجاد نماید و فراگیر را در فرایند یادگیری درگیر سازد .

به همین منظور، مهارتکده علوم پزشکی وارستگان کارگاهی با عنوان کوچینگ مدیران را در تاریخ نهم خرداد ماه به منظور ارتقا سطح کیفی مدیران مجموعه وارستگان، با تدریس آقای دکتر جهانگیر ریاست دانشگاه برگزار نمود که با استقبال خوب مدیران دانشگاهی همراه شد.