نمایش دادن همه 6 نتیجه

Real-Time PCR

حضوری
1,000,000 تومان
20%تخفیف
کالیبراسیون سمپلر
14 بهمن ماه 1400 ساعت 9 تا 11
60,000 48,000 تومان

PCR- RT PCR

حضوری
13 اسفند 1400- ساعت 9 الی 14
900,000 تومان