نمایش 1–12 از 19 نتیجه

Real-Time PCR

حضوری
1,000,000 تومان

PCR- RT PCR

حضوری
13 اسفند 1400- ساعت 9 الی 14
900,000 تومان
11 بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
50,000 تومان
10 بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
50,000 تومان
9بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
50,000 تومان
7 بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
50,000 تومان
6 بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
50,000 تومان
5 بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
50,000 تومان