تقویم زمانبندی دوره ها

ردیف نام دوره نوع دوره تاریخ ارائه
1 وبینار نقش آزمایشگاه در کنترل عفونت های بیمارستانی آموزش مداوم 3 بهمن 1400 ساعت 12 الی 15
2 وبینار کاربرد تکنیک CRISPR/Cas9 در آزمایشگاه آموزش مداوم 4 بهمن 1400 ساعت 9 الی 12
3 مدرسه زمستانه هیبریدی از 5 الی 13 بهمن 1400 ساعت 10 الی 13
4 پکیج شغل محور ژنتیک(کالیبراسیون-PCR, PCR-Realtime) حضوری از 14 بهمن 1400 (پنجشنبه ها و جمعه ها) ساعت 9 الی 14
5 دوره برنامه نویسی فرانت اند از صفر تا صد حضوری از 18 بهمن ماه  دوشنبه ها 15 الی 18

پنجشنبه ها 9 الی 12

6 دوره آموزش زبان حضوری