دوره های برگزار شده

ردیف نام دوره نوع دوره تاریخ ارائه
1 وبینار بیماری های شایع آلرژیک آموزش مداوم 4 خرداد 1401
2 کارگاه اتوآنالایزر حضوری 28 اردیبهشت
3 کارگاه Real Time PCR حضوری اردیبهشت 1401
4 کارگاه نقشه ورد به بازار کار حضوری اردیبهشت 1401
5 حل تعارضات عاطفی حضوری 28 فروردین ساعت 12
6 کارگاه آشنایی با تزریقات حضوری

دوره های در حال برگزاری

ردیف نام دوره نوع دوره تاریخ ارائه
1 کارگاه نمونه گیری در آزمایشگاه حضوری شروع از ازدیبهشت ماه
2 کارگاه فوتوشاپ حضوری در حال ثبت نام
3 برنامه نویسی فرانت اند حضوری در حال ثبت نام
4 پکیج آمادگی شغلی آنلاین شروع از اردیبهشت مرداد
5 دوره ادمین اینستاگرام آنلاین در حال ثبت نام
6 دوره صفرتاصدراه اندازی کسب و کار حضوری از 22 مرداد