دپارتمان فناوری اطلاعات سلامت

دوره های مجازی آنلاین

دپارتمان فناوری اطلاعات سلامت

دوره های حضوری

نظرات شرکت کنندگان دوره‌ها:

مهارتکده وارستگان
Health GIS
چگونه مقاله بنویسم
آموزش با انجام دادن
مهارتکده وارستگان

کارگاه فتوشاپ

مدرس: حمیدرضا عقیقی
موشن گرافی
موشن گرافی