دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های مجازی آنلاین

20 اسفند از ساعت 12 الی 15
150,000 100,000 تومان
8 بهمن از ساعت 14 الی 16
100,000 60,000 تومان
دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های مجازی آفلاین

دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های حضوری

دپارتمان علوم آزمایشگاهی

برنامه های آموزش مداوم