دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های مجازی آنلاین

آموزش تدوین ویدیو

بدون امتیاز 0 رای
8 مهر از ساعت 9 الی 12
30,000 تومان
20 اسفند از ساعت 12 الی 15
150,000 100,000 تومان

محلول سازی (مقدماتی)

وبینار آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
8 بهمن از ساعت 14 الی 16
100,000 60,000 تومان
29 آذر از ساعت 12 الی 15
20,000 تومان
دپارتمان علوم آزمایشگاهی

ویدئوهای آموزشی

دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های حضوری

دپارتمان علوم آزمایشگاهی

برنامه های آموزش مداوم

29 آذر از ساعت 12 الی 15
20,000 تومان
14 آذر 1398
100,000 تومان