دپارتمان علوم تغذیه و کنترل کیفی

ویدئوهای آموزشی

برچسب گذاری مواد غذایی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
140 دقیقه
60,000 تومان

غنی سازی مواد غذایی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
90 دقیقه
30,000 تومان

تغذیه درمانی پزشکی در هیپوتیروئیدی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
110 دقیقه
30,000 تومان

سوء تغذیه حاد در کودکان

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
90 دقیقه
30,000 تومان
دپارتمان علوم تغذیه

دوره های حضوری

دپارتمان علوم تغذیه

برنامه های آموزش مداوم

29 آذر از ساعت 12 الی 15
20,000 تومان