دپارتمان آمار و پژوهش

دوره های مجازی آنلاین

21 آبان  - از ساعت 18 الی 20
20,000 تومان
21 آبان  - از ساعت 16 الی 18
20,000 تومان
20 آبان  - از ساعت 18 الی 20
20,000 تومان
دپارتمان آمار و پژوهش

ویدئوهای آموزشی

روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش نرم افزار Endnote

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
75 دقیقه
30,000 تومان

بررسی ساختار مقاله علمی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
120دقیقه
60,000 تومان
120دقیقه
60,000 تومان
دپارتمان آمار و پژوهش

دوره های حضوری