کارگاه تکنیک الایزا برگزار شد

الایزا

وبیناریک روزه آموزش مداوم " چشم انداز غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزادی "

تست الایزا (ELISA) که مخفف (Enzyme-linked immunodeficient) میباشد، روشی برای تشخیص ایمنی و کشف بیماری های موجود در خون است.

تست الایزا یک آزمایش ارزان و نسبتاً دقیق است و در آن یک نمونه خونی گرفته شده و در دور بالا سانتریفوژ می‌شود. پس از جداسازی سرم خون از ذرات٬ یک ماده معرف(کانژوگه) به سرم خون اضافه می‌شود که محلول را رنگی می‌کند و وجود پادتن‌های ضد ویروس موردنظر را مشخص می سازد. تست الایزا را در حالت معمول برای ردیابی آنتی ژن یا آنتی بادی بکار می برند.

به منظور درخواست متقاضیان، این کارگاه در تاریخ 31 فروردین ماه 1402 با تدریس جناب آقای دکتر جاوید(هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان)، در این مرکز برگزار شد. در پایان این کارگاه که با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه بود، گواهینامه مربوطه تقدیم شد.