دپارتمان علوم تغذیه و کنترل کیفی

ویدئوهای آموزشی علوم تغذیه و کنترل کیفی

برچسب گذاری مواد غذایی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
140 دقیقه
60,000 تومان

غنی سازی مواد غذایی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
90 دقیقه
30,000 تومان

تغذیه درمانی پزشکی در هیپوتیروئیدی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
110 دقیقه
30,000 تومان

سوء تغذیه حاد در کودکان

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
90 دقیقه
30,000 تومان
دپارتمان علوم آزمایشگاهی

ویدئوهای آموزشی علوم آزمایشگاهی

دپارتمان فناوری اطلاعات سلامت

ویدئوهای آموزشی فناوری اطلاعات سلامت

f. دپارتمان زبان انگلیسی

ویدئوهای آموزشی زبان‌های خارجی

کارگاه آموزشی آفلاین مسیر اپلای

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
120دقیقه
60,000 تومان
دپارتمان آمار و پژوهش

ویدئوهای آموزشی آمار و پژوهش

روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش نرم افزار Endnote

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
75 دقیقه
30,000 تومان

بررسی ساختار مقاله علمی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
120دقیقه
60,000 تومان
120دقیقه
60,000 تومان
e. دپارتمان مدیریت و کارآفرینی

ویدئوهای مدیریت و کارآفرینی