دپارتمان علوم تغذیه

دوره های آفلاین علوم تغذیه

برچسب گذاری مواد غذایی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
140 دقیقه
60,000 تومان

غنی سازی مواد غذایی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
90 دقیقه
30,000 تومان

تغذیه درمانی پزشکی در هیپوتیروئیدی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
110 دقیقه
30,000 تومان

سوء تغذیه حاد در کودکان

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
90 دقیقه
30,000 تومان
دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های آفلاین علوم آزمایشگاهی

90 دقیقه
60,000 تومان

کشت سلول در آزمایشگاه های بالینی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
110 دقیقه
30,000 تومان
دپارتمان فناوری اطلاعات سلامت

دوره های آفلاین فناوری اطلاعات سلامت

کدگذاری مرگ و میر

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
4 ساعت
100,000 تومان

ارائه جذاب با پرزی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
1 ساعت
15,000 تومان

ارائه جذاب و پویا با فوکاسکی

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
24 اردیبهشت 1399
20,000 تومان
دپارتمان زبان‌های خارجی

دوره های آفلاین زبان‌های خارجی

کارگاه آموزشی آفلاین مسیر اپلای

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
120دقیقه
60,000 تومان
دپارتمان پژوهش و فناوری

دوره های آفلاین پژوهش و فناوری

روش های سنجش و ارزشیابی آموزشی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!

آموزش نرم افزار Endnote

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
75 دقیقه
30,000 تومان

بررسی ساختار مقاله علمی

مجازی آفلاین
بدون امتیاز 0 رای
120دقیقه
60,000 تومان
120دقیقه
60,000 تومان