دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های آنلاین علوم آزمایشگاهی

20 اسفند از ساعت 12 الی 15
150,000 100,000 تومان
8 بهمن از ساعت 14 الی 16
100,000 60,000 تومان
دپارتمان علوم تغذیه

دوره های آنلاین علوم تغذیه

دپارتمان فناوری اطلاعات سلامت

دوره های آنلاین فناوری اطلاعات سلامت

2تیر از ساعت 12 الی 15
80,000 تومان
1 جلسه 2 ساعته
30,000 تومان
4 جلسه 3 ساعته با امکان رفع اشکال حضوری
200,000 تومان

آشنایی با سئو

وبینار آنلاین
30 اردیبهشت از ساعت 12 الی 14
40,000 30,000 تومان
دپارتمان زبان‌های خارجی

دوره های آنلاین زبان‌های خارجی

دپارتمان پژوهش و فناوری

دوره های آنلاین پژوهش و فناوری

دپارتمان مدیریت

دوره های آنلاین مدیریت