دپارتمان علوم آزمایشگاهی

دوره های آنلاین علوم آزمایشگاهی

آموزش تدوین ویدیو

بدون امتیاز 0 رای
8 مهر از ساعت 9 الی 12
30,000 تومان
20 اسفند از ساعت 12 الی 15
150,000 100,000 تومان

محلول سازی (مقدماتی)

وبینار آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
8 بهمن از ساعت 14 الی 16
100,000 60,000 تومان
29 آذر از ساعت 12 الی 15
20,000 تومان
دپارتمان علوم تغذیه و کنترل کیفی

دوره های آنلاین علومتغذیه و کنترل کیفی

26 آبان از ساعت 9 تا 10
60,000 تومان

مکمل های تغذیه ای

وبینار آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
1 جلسه 2 ساعته
60,000 تومان

آشنایی با مکمل های ورزشی

وبینار آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
3 ساعت
60,000 تومان
29 آذر از ساعت 12 الی 15
20,000 تومان
دپارتمان فناوری اطلاعات سلامت

دوره های آنلاین فناوری اطلاعات سلامت

موشن گرافیک مقدماتی

بدون امتیاز 0 رای
از 13 آذر 1400- به مدت 12 جلسه
500,000 تومان
از 13 الی 21 شهریور
300,000 تومان
12 مرداد از ساعت 9 الی 12
100,000 80,000 تومان

کاربرد فناوری در دوران کووید-19

وبینار آنلاین
بدون امتیاز 0 رای
24تیر از ساعت 9 الی 12
80,000 40,000 تومان
دپارتمان زبان‌ انگلیسی

دوره های آنلاین زبان‌ انگلیسی

دوشنبه 6 مرداد ساعت 14 الی 17
40,000 تومان

مهارت های تخصصی زبان در اپلای

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
15 اردیبهشت 1399
40,000 تومان
دپارتمان پژوهش و فناوری

دوره های آنلاین پژوهش و فناوری

21 آبان  - از ساعت 18 الی 20
20,000 تومان
21 آبان  - از ساعت 16 الی 18
20,000 تومان
20 آبان  - از ساعت 18 الی 20
20,000 تومان
دپارتمان مدیریت و کارآفرینی

دوره های آنلاین مدیریت و کارآفرینی

تبلیغات و عنوان نویسی

وبینار
بدون امتیاز 0 رای
6 ساعت
240,000 تومان