پانزدهمین دوره PCR_RT PCR به پایان رسید

PCR

دوره تخصصی PCR_RT PCR به پایان رسید

پانزدهمین دوره PCR_RT PCR به پایان رسید

واکنش زنجیره‌ای پلیمر (PCR) یک تکنیک رایج آزمایشگاهی است که در تکثیر قطعه مشخصی از DNA به کار می‌رود. هیچ محدودیتی در انتخاب قطعه مورد نظر وجود ندارد و ممکن است حاوی تمام یا بخشی از ژن‌های رمزکننده پروتئین‌، RNA یا بخشی از یک مارکر زیستی باشد که در پزشکی قانونی برای احراز هویت به کار گرفته می‌شود.

با توجه به درخواست متقاضیان این دوره، مهارتکده علوم پزشکی وارستگان برآن شد تا پانزدهمین دوره تخصصی PCR و طراحی پرایمر را برگزار نماید. این دوره به مدت 40 ساعت به طول انجامید و با استقبال بی نظیر شرکت کنندگان همراه بود. از اساتید این دوره میتوان به دکتر حسین حبیبی، دکتر فاطمه کیفی، دکتر سپیده حسن زاده، دکتر حسن جاوید و دکتر ساناز ده باشی اشاره کرد. در نهایت به شرکت کنندگان گواهینامه حضور در کارگاه تعلق گرفت.

https://blog.faradars.org/pcr/

https://stc.varastegan.ac.ir/