پنجمین دوره پذیرش و نمونه گیری به پایان رسید

نمونه گیری

پنجمین دوره پذیرش و نمونه گیری به پایان رسید

اهمیت انجام آزمایشات پزشکی بر هیچ کس پوشیده نیست و همگان بر اهمیت این آزمایشات در تشخیص ودرمان و پیگیری درمان واقف هستند هم چنین اهمیت نمونه گیری در دنیایی که به سمت تکنولوژی حرکت می کند، بر کسی پوشیده نیست.

دوره پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه مهارتکده وارستگان با هدف افزایش مهارت های عمومی و تخصص در این زمینه برگزار میگردد و با استقبال خوب شرکت کنندگان همراه است. پنجمین دوره این مهارت نیز در تاریخ 4 اسفند ماه با 27 نفر مهارت آموز به پایان رسید و بلافاصله دوره بعدی شروع گردید.

در این دوره جمعی از اساتید برتر در حوزه آموزش پذیرش و نمونه گیری به تدریس می پردازند. این دوره که شامل گواهینامه از سازمان فنی و حرفه ای می باشد 7 جلسه به طول انجامید.

https://nursing-education.ir/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/%D8%AA%DA%A9%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87.html