کارگاه صفرتاصد انتشار مقاله برگزار شد

کارگاه انشار مقاله

کارگاه پروژه محور انتشار مقاله برگزار شد

کارگاه صفرتاصد انتشار مقاله برگزار شد

امروزه اهمیت و ضرورت مقاله نویسی بر همگان روشن است و جوامع پیشرفته به این موضوع اهمیت بسیاری می دهند، همچنین برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری یکی از عوامل مهم موفقیت تلقی می شود. نحوه تایید شدن مقالات، دارای نکات بسیار زیادی است و اشتباه کردن در هر مرحله می تواند باعث از دست رفتن زمان و حتی چاپ نشدن مقاله شود، در این راستا تعیین اعتبار مجله و مرتبط بودن موضوع مجله با موضوع پژوهشی مقاله، بسیار حائز اهمیت است. فرایند داوری مقالات نیز دارای مراحل بسیار متعددی است و آشنایی با این مراحل در چاپ مقاله می تواند به پژوهشگر کمک کند.

این کارگاه که به همت مهارتکده و با همکاری گروه فناوری اطلاعات سلامت علوم پزشکی وارستگان در تاریخ 16، 21 و 23 آذرماه برگزار شد با استقبال بسیار خوب دانشجویان همراه بود. این دوره با تدریس جناب آقای دکتر محمدرضا مظاهری، عضو هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان همراه بود و مجموعا به مدت 8 ساعت به طول انجامید.

 

https://faradars.org/courses/fvacw9602-how-to-publish-a-paper-from-choosing-journal-to-review-process

 

https://stc.varastegan.ac.ir/