وبیناریک روزه آموزش مداوم “سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی”

وبیناریک روزه آموزش مداوم "سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی"

با توجه به اهمیت بالای استقرار سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه های تشخیص طبی، علوم پزشکی وارستگان اقدام به برگزاری وبیناریک روزه آموزش مداوم با عنوان” سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه تشخیص طبی” و با تدریس اساتید پیشکسوت این حوزه «آقای دکتر وارسته فوق تخصص ایمونوبیوشیمی، آقای دکتر کرامتی متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی ، خانم دکتر برومند متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی، خانم دکتر هیرادفر متخصص آناتوموکلینیکال پاتولوژی و آقای دکتر حبیبی دکترای تخصصی خون شناسی و بانک خون» نموده است. این وبینار با هدف آموزش نحوه انجام و گزارش کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی  با  2.5 امتیاز بازآموزی برای متخصصین و دکتری علوم آزمایشگاهی و متخصصین آسیب شناسی و 1.25 امتیاز بازآموزی برای گروه های قارچ شناسی،میکروب شناسی،ویروس شناسی،ژنتیک، ایمنی شناسی و انگل شناسی به همت گروه علوم آزمایشگاهی و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد در علوم پزشکی وارستگان ، مورخ 03 تیر 1400 برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:
•    نحوه انجام و گزارش کنترل کیفی در آزمایشگاه های بالینی
•    چگونگی تعیین میزانهای مرجع در آزمایشگاه
•    انجام کنترل کیفی در آزمایشهای خون شناسی
•    بهینه سازی فاز پره آنالیتیک در آزمایشهای خون شناسی
•    چگونگی مواجه با موارد عدم انطباق و کار نامنطبق در آزمایشگاه