کارگاه حضوری 3ساعته “آشنایی با مورفولوژی گلبولهای قرمز و پلاکت ها”

کارگاه حضوری 3ساعته “آشنایی با مورفولوژی گلبولهای قرمز و پلاکت ها”

کارگاه حضوری 3 ساعته  ” آشنایی با مورفولوژی گلبولهای قرمز و پلاکت ها ” با تدریس خانم مریم اسحاقی کارشناس علوم آزمایشگاهی و زیر نظر استاد محترم آقای دکتر حبیبی دکتری تخصصی هماتولوژی و بانک خون، با هدف بررسی مورفولوژی گلبول های قرمز و پلاکت ها به دانشجویان در تاریخ یکشنبه 25 مهرماه در مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار گردید.

این کارگاه با همکاری انجمن علمی گروه علوم آزمایشگاهی مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان برگزار شد.

مهمترین مواردی که در این دوره عملی حضوری آموزش داده شد آشنایی با:

  •  اشکال پلاکت ها
  • اشکال گلبولهای قرمز
  • اجسام غیر طبیعی در گلبولهای قرمز
  • تغییر در رنگ پذیری گلبولهای قرمز