آغاز چهارمین دوره پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص طبی

کد نمونه گیری

چهارمین دوره پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه آغاز شد

چهارمین دوره پذیرش و نمونه گیری آزمایشگاه تشخیص طبی

با توجه به اهمیت و لزوم یادگیری کامل هر دو مهارت پذیرش و نمونه گیری برای پرسنل یک آزمایشگاه، چهارمین دوره جامع این دو مهارت در سال 1401 به درخواست فراگیران این کارگاه در 17 آذر ماه آغاز شد.

این دوره شامل که 7 جلسه به صورت کاملا عملی و کاربردی می باشد. شامل مباحث آموزش کامل نرم افزار پذیرش آزمایشگاه، آشنایی با بیمه ها و نسخه خوانی، آشنایی با مراحل پیش از آزمایش و لوله های آزمایشگاهی، فیزیولوژی و کمک های اولیه و مهارت های حین نمونه گیری و در نهایت انجام عملی فرآیند نمونه گیری می باشد.

این دوره این بار با 28 نفر فراگیر برگزار شده است. در نهایت شرکت کنندگان بعد از آزمون فنی حرفه ای قادر به دریافت مدرک معتبر خود از سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشند.

https://stc.varastegan.ac.ir/?p=6958