وبیناریک روزه آموزش مداوم “چشم انداز غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزادی”

وبیناریک روزه آموزش مداوم " چشم انداز غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزادی "

وبیناریک روزه آموزش مداوم “چشم انداز غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزادی” با تدریس اساتید محترم  آقای دکتر وارسته فوق تخصص ایمونوبیوشیمی، خانم دکتر کیفی دکترای بیوشیمی بالینی، آقای دکتر عباس زادگان دکترای ژنتیک پزشکی، آقای دکتر طالبی دکترای ژنتیک پزشکی و آقای دکتر زمانفر فوق تخصص غدد و متابولیسم کودکان با هدف چشم انداز غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزادی در ایران با با ۳ امتیاز بازآموزی برای متخصص و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی، متخصص آسیب شناسی، کارشناسی ارشد و دکترای بیوشیمی بالینی  و ۱.۵ امتیاز برای  دکترای ژنتیک پزشکی ، کارشناسی ارشد و دکترای خون‌شناسی آزمایشگاهی و بانک خون، مورخ 14 اسفند 99 برگزار گردید.

مهمترین مواردی که در این وبینار آموزش مداوم بحث و آموزش داده شد:

  • نیاز به انجام غربالگری بیماریهای متابولیک مادرزادی در ایران
  • بیان نظام غربالگری نوزادان برای بیماریهای متابولیک در ایران
  • بیان استاندارد سازی و چالشهای انجام غربالگری بیماریهای متابولیک در ایران
  • بیان علائم بالینی مشاهده شده در بیماران متابولیک
  • روشهای تشخیص آزمایشگاهی بیماریهای متابولیک مادرزادی
  • بیان انواع بیماریهای قابل تشخیص با استفاده از تکنیک MS-MS
  • بیان تستهای تاییدی بیماریهای متابولیک و تفسیر نتایج آن
  • ژنتیک بیماریهای متابولیک مادرزادی و رابطه فنوتایپ و ژنوتایپ در بیماریهای متابولیک