سبد خرید 0

متصدی پذیرش و جوابدهی

پذیرش

مجوز برگزاری دوره مهارتی “متصدی پذیرش و جوابدهی در آزمایشگاه تشخیص طبی”

بدنیال دریافت مجوز برگزاری دوره های مهارتی بلند مدت، مهارتکده علوم پزشکی وارستگان، مجوز برگزاری دوره…
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://stc.varastegan.ac.ir/?p=216