درباره من

دکتر محمد رضا عباس زادگان، دارای دکترای تخصصی ژنتیک انسانی از دانشگاه آریزونای آمریکا می باشد. ایشان عضو هیات علمی گروه ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رئیس بخش ژنتیک پژوهشکده بوعلی و رئیس مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد.

ایشان یکی از اساتید دوره های آموزش مداوم علوم پزشکی وارستگان می باشند.

آدرس:

مشهد

ایمیل:
Phone:
مشاوره ژنتیک 100%
تشخیص قبل از تولد بیماری های ژنتیکی 95%
تشخیص بیماری های ژنتیکی با استفاده از تکنیک های ملکولی 93%
تشخیص بیماری های کروموزومی با استفاده از تکنیک های سیتوژنتیک کلاسیک و ملکولی 90%

ارسال پیغام