درباره من

اینجانب تحصیلات دانشگاهی خود را از سال ۸۸ با قبولی در رشته ی علوم آزمایشگاهی پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی گلستان شروع کردم. در فاصله زمانی ۹۲ الی ۹۴ بنده مشغول به گذراندن تحصیلات کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد شدم. از سال ۹۴ به عنوان دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی در گروه بیوشیمی دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد در حال تحصیل هستم.
اینجانب در بازه زمانی ۹۴ تا ۹۸ در گروه پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی، تدریس درس آزمایشگاه بیوشیمی بالینی، و در گروه بهداشت تدریس درس بیوشیمی عمومی را بر عهده داشتم.
همچنین اینجانب از سال ۹۷ مسئولیت آموزش تکنیک های تخصصی سلولی و ملکولی در آزمایشگاه تخصصی بیوشیمی بالینی، دانشگاه علوم‌ پزشکی مشهد به دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد را عهده دار می باشم.