دکتر منصوری

درباره من

دکتر داود منصوری استادیار گروه علوم آزمایشگاهی و مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(EDC) مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان هستم. تحصیلات دانشگاهی من به ترتیب درمقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی « زیست شناسی، میکروب شناسی پزشکی و باکتری شناسی پزشکی» بوده است. و هم اکنون دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مجازی می باشم.
آدرس:

مشهد

Phone:

مهارت ها

تکنیک های تشخیصی در آزمایشگاه میکروب شناسی 100%
روش های ملکولی در تشخیص بیماری های عفونی 95%
کلونینگ و بیان ژن 90%
انواع الکتروفورز و وسترن بلات 80%

ارسال پیغام