وبینار بازآموزی آنالیز نمونه ادرار در آزمایشگاه برگزار شد

آنالیز ادرار

وبیناریک روزه آموزش مداوم " آنالیز نمونه ادرار در آزمایشگاه "

وبیناریک روزه آموزش مداوم “آنالیز کامل نمونه ادرار در آزمایشگاه” با تدریس اساتید محترم  آقای دکتر کیارش قزوینی (هیئت علمی علوم پزشکی مشهد )، دکتر هادی فارسیانی ( هیئت علمی علوم پزشکی مشهد)، خانم دکتر عطیه یعقوبی، خانم دکتر سپیده حسن زاده(هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان) و خانم دکتر ساناز ده باشی هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان با هدف بررسی همه جانبه و کامل یک نمونه ادراری در آزمایشگاه تشخیص طبی و با ۳ امتیاز بازآموزی برای کارشناسان، کارشناسان ارشد و متخصص و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی در همه شاخه ها در تاریخ 16 آذرماه 1401 برگزار گردید.

این وبینار که به مدت 3 ساعت به طول انجامید با تعداد ثبت نامی 150 نفر نیز همراه بود. شرکت کنندگان بعد از شرکت در آزمون پایانی در صورت قبولی می توانند امتیاز بازآموزی خود را کسب کنند.

https://stc.varastegan.ac.ir/

http://ircme.ir