برگزاری کارگاه وسترن بلات

خبر کارگاه وسترن بلات

کارگاه دو روزه وسترن بلات در مهارتکده وارستگان برگزار شد

وسترن بلات (که بعضاً به آن ایمونوبلوت پروتئین گفته می شود) یک روش آزمایشگاهی است. این روش برای تشخیص مولکولهای خاص پروتئین از میان مخلوطی از پروتئین ها استفاده می شود. مخلوط می تواند شامل تمام پروتئین های مرتبط با یک بافت یا نوع سلول خاص باشد. از وسترن بلات نیز می توان برای ارزیابی اندازه پروتئین مورد نظر و برای اندازه گیری میزان بیان پروتئین استفاده کرد.

مهارتکده وارستگان با همکاری دپارتمان علوم آزمایشگاهی، اقدام به برگزاری کارگاه دو روزه وسترن بلات در تاریخ 22 و 23 شهریور ماه نمود. این کارگاه که به صورت تخصصی و عملی با تدریس آقای دکتر حسین جاوید و خانم دکتر ساناز ده باشی از اعضای هیئت علمی علوم پزشکی وارستگان، برگزار شد با استقبال خوب دانشجویان و پژوهشگران این حوزه همراه بود.