کارگاه عملی SDS- PAGE” وWestern Blot “

کارگاه وسترن بلات

برگزاری کارگاه عملی SDS- PAGE” وWestern Blot ” با رعایت پروتکل های بهداشتی در علوم پزشکی وارستگان

کارگاه آموزشی تئوری وعملی SDS- PAGE”  وWestern Blot ” با تدریس خانم دکتر فاطمه کیفی و آقای دکتر حسین جاوید (دارای دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی و عضو هیات علمی علوم پزشکی وارستگان) با هدف افزایش سطح دانش و مهارت دانشجویان  دانش‏ آموختگان رشته علوم آزمایشگاهی در علوم پزشکی وارستگان و با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی و حافظ فاصله اجتماعی مناسب در تاریخ های 27 و 28 شهریور 99 برگزار گردید.

از آنجاییکه وسترن بلاتینگ،یکی از روش های پر کاربرد در جداسازی و شناسایی پروتئین های خاص از مخلوط پروتئین های موجود در محیط های سلولی می باشد و مهارت آموزان میتوانند از نتایج آن برای کار در آزمایشگاه های تشخیص طبی، مراکز تحقیقاتی و در پایان نامه های ارشد و دکترای گرایش های مختلف استفاده نمایند، اقدام به برگزاری این کارگاه نمودیم.

کارگاه وسترن بلات

مهمترین مواردی که در این کارگاه آموزشی آموزش داده شد:

  • اصول و کاربردهای الکتروفورز پروتئین SDS-PAGE
  • انجام عملی ساخت ژل SDS-PAGE
  • چگونگی آماده سازی سرم جهت انجام الکتروفورز SDS-PAGE
  • تزریق نمونه سرم در ژل SDS-PAGE
  • معرفی اصول و مبانی وسترن بلات
  •  انتخاب غشای مناسب و چگونگی آماده سازی آن برای وسترن بلات
  • انجام عملی تکنیک انتقال پروتئین ها از ژل به غشا
  • انجام عملی تکنیک ظاهر سازی پروتئین خاص بر روی غشا

•  تفسیر نتایج حاصل از وسترن بلاتینگ در نرم افزار ImageJ