Western Blot

پوستر کارگاه آموزشی western Blot

وسترن بلات (که گاهی اوقات Protein Immunoblot نیز نامیده می شود)، به طور گسترده در رشته هایی مانند ایمونوژنتیک، بیولوژی مولکولی و سایر رشته های مولکولی استفاده می شود. از این تکنیک در جهت شناسایی پروتئین های بافت و نمونه های سلولی استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید