مدرک گرایی، نداشتن فرهنگ مهارت آموزی، نبود آموزش های مهارتی در دانشگاه ها، اولویت افراد با مهارت و با تجربه برای کارفرمایان در فرایند استخدام و افزایش آمار بیکاری بین دانش آموختگان باعث شده است که این روزها، یکی از وظایف مهم دانشگاه ها علاوه بر علم آموزی، توانمند سازی دانشجویان درکسب مهارت های تخصصی و عمومی مورد نیاز باشد. با عنایت به این امر، مهارتکده وارستگان با هدف ارتقاء آگاهی مهارت های دانشجویان راه اندازی شده است تا ضمن افزایش سطح مهارتی دانشجویان، امکان دستیابی به فرصت های شغلی برای دانشجویان و دانش آموختگان را نیز فراهم آورد. همچنین، با توجه به اینکه تعداد زیادی دانش آموخته دانشگاهی وجود دارد که دغدغه اصلی آنها پیدا کردن شغل مناسب است، کارگاه ها و دوره های مهارتکده وارستگان به این افراد کمک میکند که راحت تر وارد بازار کار شوند و یک سر و گردن از رقبای خود بالاتر باشند.

در واقع مهارتکده وارستگان افراد را متمایز می کند تا زودتر جذب بازار کار شوند.

معرفی مهارتکده:

مرکز آموزش عالی علوم پزشکی وارستگان با در نظر داشتن استانداردهای ملی و بین المللی، استفاده از محیط آموزشی مناسب، بهترین شیوه های یادگیری و  اساتید با تجربه نسبت به اخذ مجوز تاسیس مهارتکده وارستگان از مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، برای برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نموده است.

مهارتکده وارستگان
مهارتکده وارستگان

کارگاه های آموزشی مهارتکده وارستگان در پنج بخش کارگاه های حضوری کوتاه مدت، وبینارها، کارگاه های آموزشی آفلاین، برنامه های آموزش مداوم و دوره های مهارتی بلند مدت برگزار می شود.
دوره های بلند مدت مهارتکده وارستگان، تخصصی بوده و تحت نظارت مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت برگزار می شود؛ مدت این دوره ها، بالای 50 ساعت و طول دوره حداقل دو ماه می باشد.
به مهارت آموزانی که در کارگاه های حضوری، افلاین و وبینارها شرکت می نمایند گواهی حضور و مهارت آموزانی که در دوره های بلند مدت شرکت می نمایند گواهی مهارتی از مرکز ملی  آموزش مهارتی و حرفه ای وزارت بهداشت، اعطا می شود.

دلایل راه اندازی مهارتکده علوم پزشکی وارستگان:

  • افزایش انگیزه دانشجویان برای یادگیری
  • مقابله با فرهنگ غیرکارآمد مدرک گرایی و نمره محوری
  • کاهش میزان بیکاری و افزایش میزان اشتغال پذیری دانش آموختگان
  • افزایش اثربخشی دروس دانشگاهی با آموزش مهارت های تخصصی
  • ارائه الگوی متفاوتی از آموزش علوم پزشکی با تاکید بر آموزش مهارت محور
  • کاهش میزان ناامیدی دانشجویان نسبت به آینده و سرنوشت شغلی آن ها
  • توانمندسازی و ارتقای بهره وری دانشجویان به عنوان نیروهای انسانی آینده
  • پاسخگویی به نیاز روزافزون کارفرمایان و بازار کار به نیروهای انسانی با مهارت

مدیر مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی دکتر سپیده حسن زاده
مدرک تحصیلی دکتری تخصصی باکتری شناسی
شماره تماس 051-35091160  داخلی 212
ایمیل hasanzadehse@varastegan.ac.ir

اینجانب از بهمن 1398 فعالیت خود را با تدریس دوره های مهارتی PCR و اصول و مهارت های آزمایشگاه میکروب شناسی در علوم پزشکی وارستگان شروع کردم. درگروه علوم آزمایشگاهی تدریس دروس میکروب شناسی و باکتری شناسی را برعهده داشتم. از شهریور 1399به عنوان عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی و مسئول امور دانشجویی مشغول به فعالیت بودم و از مهر 1400 به عنوان تیم اجرایی در مهارتکده مشغول به فعالیت هستم. اینجانب دانش آموخته میکروب شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و باکتری شناسی پزشکی در مقطع دکتری دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشم. علاوه بر آموزش دروس تخصصی آزمایشگاهی علاقه زیادی به پژوهش در موضوعات مربوط به رشته خودم خصوصا علاوه ‎بر آموزش دروس تخصصی آزمایشگاهی علاقه زیادی به پژوهش در موضوعات مربوط به رشته خودم خصوصا مباحث ژنتیک میکروارگانیسم ها، مقاومت های میکروبی و کنترل عفونت ها، عفونت های بیمارستانی و توبرکلوزیس، رابطه فلور میکروبی با انواع بیماری ها دارم و بسیاری از مقالات چاپ شده و کتابهای نگارش شده نیز در این خصوص می‌باشد.تاکید اینجانب بر این است که مهارتهایی به دانشجویان منتقل گردد که برای بازار کار و افزایش ضریب اشتغال پذیری آنان مفید باشد.

کارشناس مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای و آموزش مداوم

نام و نام خانوادگی مهندس نجمه حسینی
مدرک تحصیلی کارشناس ارشد مهندس متالورژی
شماره تماس 051-35091160    داخلی 205
ایمیل HosseiniN@varastegan.ac.ir

من در علوم پزشکی وارستگان از بهمن ماه سال 1400 به عنوان کارشناس مهارتکده و مرکز آموزش های مهارتی و آموزش مداوم این مرکز مشغول به کار هستم.

برگزاری دوره ها و کارگاه های کاربردی و برطرف کردن نیازهای مهارتی دانشجویان و مهارت جویان در کنار فراهم شدن فرصت ارتباط موثر با افراد، اصلی ترین انگیزه فعالیت برای من می باشد.

242
تعداد دوره ها
1897
تعداد کاربران
3216
تعداد خریداران
8
تعداد مدرسین