“وبینار نقش آنتی بیوتیک استواردشیپ از آزمایشگاه تا بالین”

دکتر حسن زاده

وبینار نقش آنتی بیوتیک استواردشیپ از آزمایشگاه تا بالین

با توجه به اهمیت فراوان مصرف آنتی بیوتیک ها در محیط بیمارستانی و با هدف آگاهی بخشی، مهارتکده وارستگان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد و گروه علوم آزمایشگاهی علوم پزشکی وارستگان اقدام به برگزاری وبینار تخصصی نقش آنتی بیوتیک استواردشیپ از آزمایشگاه تا بالین را در بستر آموزش مداوم پزشکی کشور، در تاریخ شنبه 5 شهریور1401، نمود.

این وبینار که با هدف آگاهی بخشیدن پزشکان، متخصصین، آزمایشگاهیان و داروسازان در ارتباط با کنترل مصرف غیر ضروری آنتی بیوتیک ها بویژه آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، انتخاب آنتی بیوتیک مناسب با توجه به شرایط بیمار و نوع باکتری عامل عفونت، کنترل روند مقاومت دارویی، کوتاه کردن زمان بستری بیمار کاهش میزان مرگ و میر ناشی از ابتلا به عفونت های مقاوم بیمارستانی، جلوگیری از بروز سایر عوارض ناخواسته ناشی از تجویز بی رویه آنتی بیوتیک برگزار گردید.

این وبینار با ارائه اساتید برجسته این حوزه، آقای دکتر قزوینی، آقای دکتر فارسیانی، خانم دکتر فرهمند، خانم دکتر یزدان پناه، خانم دکتر قویدل و خانم دکتر حسن زاده که از اعضای هیئت علمی دانشگاه و متخصصین برتر این حیطه می باشند، همراه بود. در پایان این وبینار بعد از ثبت آزمون امتیاز بازآموزی لحاظ میگردد.

https://www.varastegan.ac.ir/fa/

https://www.ircme.ir/App_Web/(User)/(Manager)/(Center)/Plan/List.aspx?CenterID=374&Mode=Plan&Category=Plan